Gymnázium - môj „odrazový mostík“ na vysokoškolské štúdium

Vytvárame podnetné a tvorivé prostredie, ktoré nastimuluje najschopnejších žiakov, povzbudí a podporí menej nadaných, a teda zaistí, aby sa každý žiak prostredníctvom našej výuky optimálne vyvíjal a uplatnil.

Chceme, aby každý žiak i zamestnanec školy zažil pocit úspechu. Pripraviť žiakov pre prežitie šťastného a plnohodnotného života , vychovať osobnosti slobodné a zodpovedné , citovo zrelé a rozumovo vyspelé , adaptabilné pre podmienky 21.storočia.

Objednávanie stravy cez internet

V snahe čo najviac vyhovieť prianiam stravníkov ponúka školská jedáleň tri jedlá.

Objednávanie jedál je možné cez web aplikáciu školskej jedálne dostupnú pomocou odkazu na www stránke školy, alebo na adrese http://jedalen.ikelp.sk.

podrobnosti 04. 09. 2017

 • Prvy

  29.6.2017 sa konala Slávnostná akadémia Gymnázia A. H. Škultétyho

 • Druhy

  26.6.2017 ukázali naši žiaci svoje športové nadanie na "Olympijskom dni"

 • Treti

  1.6.2017 sme oslávili MDD

 • Stvrty

  19. 5. 2017 sme sa rozlúčili s našimi maturantmi

 • Piaty

  Dňa 28.4.2017 sa na škole konal "Folklórny deň"

 • Siesty

  Ako každý rok sa naše družstvo zúčastnilo na súťaži "Vitajte v našom regióne"

 • Siedmy

  Študentská vedecká konferencia - 17.3.2017

 • Osmy

  Neobyčajná hodina nemeckého jazyka

Aktuality

PREČO ÍSŤ ŠTUDOVAŤ NA GYMNÁZIUM?

Túto otázku počujeme v poslednej dobe dosť často. Odpoveď je jednoduchá. Gymnáziá sú školy s dlhoročnou tradíciou, ktoré ponúkajú mladým ľuďom dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch, ako i odborné vedomosti a kompetencie vo voliteľných predmetoch, ktoré slúžia na posilnenie ich profesionálnej orientácie. Zároveň efektívne pripravujú svojich študentov na vysokoškolské štúdium a kvalifikovanú prácu.

Celý článok 07. 11. 2013

Slávnostná akadémia - príhovor riaditeľa

Vážení hostia, rodičia, milé kolegyne, kolegovia, študenti !

Hovorí sa , že viesť človeka od útlej mladosti k poznávaniu krásy a pravdy je vznešeným poslaním nás učiteľov. Vzdelanie je najmúdrejšou investíciou, hodnotou, ktorá sa nestráca vekom, ani infláciou. Cieľom vari každého učiteľa je vykresať z dieťaťa človeka, podchytiť to, čo je v ňom. Pozitívne ho rozvíjať tým správnym smerom, vyzbrojiť ho do života vedomosťami, ktoré zúročí či už v ďalšom štúdiu na vysokých školách, alebo v samotnej praxi.

podrobnosti 29. 6. 2017

Medzinárodný deň detí

Rok sa s rokom stretol a v kalendári opäť svietil dátum 1. jún. Na jednej strane radosť, že školský rok sa pomaly, ale isto chýli ku koncu, na druhej však očakávanie, aký program nám vymyslia naši starší spolužiaci. Tak ako aj na iných školách, aj na tej našej sme Deň detí oslávili v plnej kráse.

podrobnosti 1. 6. 2017

Po stopách Timravy

Na Deň detí, t. j. 1. júna, OZ Spoločnosť Augusta Horislava Škultétyho pod vedením p. Mgr. M. Hroncovej pri príležitosti 150. výročia narodenia národnej umelkyne, spisovateľky B. S. Timravy zorganizovala exkurziu, ktorá sa niesla pod názvom Po stopách Timravy.

podrobnosti 1. 6. 2017

DEŇ V PYŽAME A S PLYŠÁKOM V ŠKOLE

Netradičné dni v škole sme 1. júna 2017 zavŕšili finálovým kolom. Ďakujeme za prehliadku zaujímavých modelov spacích úborov aj plyšových miláčikov. Ba aj učitelia sa na chvíľu opäť stali deťmi

podrobnosti 1. 6. 2017

TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA - UNICEF

Vo štvrtok 18. mája 2017 mohli občania i návštevníci mesta Veľký Krtíš prispieť na verejnú zbierku v rámci Týždňa modrého gombíka 2017. Súčasne sme zbierku uskutočnili aj v škole. Dobrovoľníkmi boli naši študenti, ktorých úlohou bolo rozdávať modré gombíky a samolepky gombíkov. Výťažok bol určený na pomoc deťom z UKRAJINY, ktoré trpia v dôsledku ozbrojeného konfliktu.

podrobnosti 19. 5. 2017

eTwinning

Internetový portál eTwinning, ktorý sa zameriava na spoluprácu učiteľov a žiakov z celej Európy, ponúka skvelé príležitosti na vytvorenie nových partnerstiev medzi jednotlivými školami. V tomto školskom roku sme sa opäť zapojili do aktivít, ktoré je možné prostredníctvom eTwinningu realizovať. V súčasnosti študenti druhého ročníka pracujú na dvoch projektoch s partnerskými školami zo zahraničia.

podrobnosti 5. 5. 2017

Folklórny deň

Folklórny tanec, spev, kroj, básne a piesne, ale aj zvyky, tradície a nárečia, sú neoddeliteľnou súčasťou histórie kultúry nášho slovenského kraja a patria k našej národnej pýche. Veď čo môže byť krajšie ako slovenské devy a šuhaji v krásnych ľudových krojoch, tancujúc a spievajúc folklórne tance a piesne?

Preto sme dňa 28.4.2017 zorganizovali na našom Gymnáziu A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši výnimočný Folklórny deň.

podrobnosti 28. 4. 2017

VITAJTE V NAŠOM REGIÓNE

V stredu 26. apríla 2017 našu školu úspešne reprezentovali študentky II.A triedy: Sofia Datková, Lenka Lupová, Kinga Gemerová, Karolína Kováčová a Dominika Kilvádyová na celoslovenskej súťaži študentských tímov "Vitajte v našom regióne".

podrobnosti 26. 4. 2017

Návšteva predsedníčky Ukrajinsko–slovenskej iniciatívy

Dňa 25. apríla 2017 študenti tried: I.A, II.A a II.B mali tú česť sa zoznámiť a diskutovať s pani Ľudmilou Verbickou, predsedníčkou Ukrajinsko-slovenskej iniciatívy. Pani Ľudmila žije na Slovensku od roku 1990, venuje sa podpore transformačným procesom na Ukrajine a výrazne napomáha k budovaniu občianskej spoločnosti u nášho východného suseda.

podrobnosti 25. 4. 2017

DEŇ ZEME

Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca, a oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dôležitosť ochrany životného prostredia, a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach a pripadá na 22. apríl.

podrobnosti 22. 4. 2017

VEĽTRH PODNIKATEĽSKÝCH TALENTOV

Veľtrh je vyvrcholením celoročného úsilia študentov stredných škôl z celého Slovenska, kde prezentujú verejnosti i odbornej porote svoje podnikateľské plány, výrobky a služby. Stretávajú sa so svojou konkurenciou a súťažia v niekoľkých kategóriách.

Našu školu reprezentovali študenti 3. ročníkov - zamestnanci CK DOLCE VITA.

podrobnosti 5. 4. 2017

RETRO DEŇ

1. apríl je vždy dôvod na humorné situácie a zábavu. Ani u nás to nebolo inak. V piatok 31. marca 2017 študenti 1.A triedy pripravili zaujímavý a veselý program v spoločenskej miestnosti, spojený s retro diskotékou aj súťažou o najlepší kostým.

podrobnosti 31. 3. 2017

Gymnazisti sa učili predávať svoje projekty

V stredu 29.3. 2017 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo stretnutie študentov zapojených do tvorby bádateľských projektov s pánom Tigranom Aleksanyanom. Pán Tigran Aleksanyan študoval medzinárodné vzťahy a od ukončenia školy sa venuje infraštruktúre na podporu podnikania. Je súčasťou tímu Slovenskej sporiteľne, kde rozvíja Program pre začínajúcich podnikateľov.

podrobnosti 29. 3. 2017

SVETOVÝ DEŇ VODY

Modrými odtieňmi a pohárom pitnej vody sme si aj tento školský rok pripomenuli Svetový deň vody - 22. marec vyhlásila ho Organizácia spojených národov (OSN), aby sa zvýšilo povedomie verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody.

podrobnosti 22. 3. 2017

Medzinárodný deň lesov

21. marca si každoročne pripomíname Medzinárodný deň lesov.

Pri tejto príležitosti sme pre žiakov prímy pripravili zážitkové dopoludnie v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene.

podrobnosti 21. 3. 2017

Mladí výskumníci z Gymnázia A. H. Škultétyho

Gymnázium A. H. Škultétyho aj tento rok ukázalo šikovnosť svojich študentov, ktorí si mohli vyskúšať svoje bádateľské schopnosti v 1. ročníku študentskej vedeckej konferencie (ŠVK)- 17.3.2017.

podrobnosti 17. 3. 2017

Návšteva veľvyslanca USA na Gymnáziu A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši

Vo štvrtok 16. marca 2017 sme v našom gymnáziu privítali veľvyslanca USA pána Adama Sterlinga. So študentmi 3. ročníka a septimy diskutoval o aktuálnych občianskych témach, ako sú xenofóbia a rasizmus.

podrobnosti 16. 3. 2017

WEBINÁR

Študentky II.A triedy ( Dominika Kilvádyová, Karolína Kováčová, Kinga Gemerová, Sofia Datková a Stela Lešundáková ), si mali možnosť 17. marca 2017 vyskúšať modernú formu štúdia - online webinár.

podrobnosti 7. 3. 2017

KARNEVAL NA ĽADE

Obdobie fašiangov sa aj tento rok na gymnáziu nieslo v karnevalovom duchu. V stredu 15. februára 2017 sme pre našich študentov pripravili už 6. ročník tradičného Karnevalu na ľade. Príležitosť zabaviť sa a užiť si trochu pohybu na korčuliach, využilo takmer 40 študentov.

podrobnosti 15. 2. 2017

Fyzika inak

Fyzika je náročný predmet. Na našej škole sú študenti, ktorým to nevadí a vedia , že to nie je len suchá teória a počítanie . Na hodinách sa venujeme aj debatám na rôzne fyzikálne témy, napríklad – deň bez elektrickej energie. Uvádzam aj pár zaujímavých študentských postrehov.

podrobnosti 30. 1. 2017

Študentský ples

Dňa 27.1. 2017 sa u nás na gymnáziu konal študentský ples, ktorý pripravili pre svojich spolužiakov členovia žiackej školskej rady. Stretli sa tu hlavne naši žiaci, či už súčasní alebo bývalí, ale boli tu prítomní aj pán zástupca, pani profesorky a zopár žiakov z iných škôl. Celý večer sa niesol v znamení príjemnej nálady a tanečnej hudby s témou kvety.

podrobnosti 27. 1. 2017

Poetické pásmo "Holokaust"

27. január – svet si v tento deň pripomína utrpenie šiestich miliónov Židov, ktorí boli obeťami holokaustu počas druhej svetovej vojny.
Tento pamätný deň , hebrejsky Jom-ha-šoa ve ha gyura sme si aj my pripomenuli poetickým pásmom, ktoré pripravili študenti septimy nášho gymnázia.

podrobnosti 30. 1. 2017

Vianočné trhy na škole

Vďaka študentskej cestovnej kancelárii Dolce Vita sa už po piatykrát v našom gymnáziu uskutočnili tradičné vianočné trhy. Študenti tretích ročníkov – členovia CK Dolce Vita ich pripravili v posledný deň vyučovania pred vianočnými prázdninami dňa 22.decembra 2016. Predávajúcimi boli najmä študenti gymnázia.

podrobnosti 22. 12. 2016

Vianočné kompozície a Deň čaju

14.12.2016 – organizovala 3.B trieda spolu s triednou profesorkou v spoločenskej miestnosti Gymnázia A.H.Škultétyho „Deň čaju“. Chlapci 3.B triedy varili rôzne bylinkové čaje a ponúkali ich spolu s pečivom svojim spolužiakom, študentom z iných tried Gymnázia a profesorom.

Dňa 21.12.2016 sa v spoločenskej miestnosti Gymnázia vo Veľkom Krtíši uskutočnila súťaž v aranžovaní vianočných kompozícií, ktorú organizovala Mgr. Lívia Cibuľová a RNDr. Darina Kortišová.

podrobnosti 22. 12. 2016

Beseda s úspešnou bývalou študentkou alebo sú jazykové znalosti dôležité?

Dňa 21.12.2016 naše gymnázium navštívila bývala študentka, JUDr. Michaela Vavríková. Spolu s jej manželom, ktorý ju v tento deň sprevádzal, nás preniesli do svojho osobného života. Pripravili si zaujímavú prezentáciu o Európskej Únii, o ich práci v Bruseli.

podrobnosti 21. 12. 2016

Týždeň jazykov

Posledný týždeň vyučovania pred vianočnými prázdninami sa na Gymnáziu A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši niesol v duchu cudzích jazykov. Gymnazisti vyvinuli iniciatívu zorganizovať vedomostno-zábavné predpoludnie pod názvom Týždeň jazykov. Podujatie bolo určené predovšetkým žiakom ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl a účasť bola naozaj hojná. Veď nás navštívilo viac ako dvesto tínedžerov.

podrobnosti 21. 12. 2016

Úsmev ako dar

Predvianočný čas má svoje čaro aj v tom, že častejšie myslíme aj iných a máme snahu pomáhať.

Preto sme reagovali na výzvu zapojiť sa do verejnej finančnej zbierky a pomôcť tak deťom žijúcich v detských domovoch.

podrobnosti 16. 12. 2016

KURZ KORČUĽOVANIA

V termíne 12. – 16. decembra 2016 žiaci triedy príma úspešne absolvovali kurz korčuľovania. Začiatky bývajú náročné a tak tomu bolo aj na ľadovej ploche. Až po dôkladnom rozkorčuľovaní sa aj tí zdatnejší z triedy cítili viac vo svojej koži.

podrobnosti 16. 12. 2016

VIANOČNÁ BUDAPEŠŤ

Študentská cestovná kancelária CK Dolce Vita, JA Firma nám v stredu 14. decembra 2016 pripravila príjemný adventný deň s nádychom exotiky. Navštívili sme hlavné mesto Maďarska a spoznali niektoré zaujímavosti metropoly na Dunaji. V sychravom počasí sme využili príležitosť zohriať sa v Tropicáriu - najväčšom stredoeurópskom morskom akváriu. Imitácia pralesa nám toto želanie úplne splnila. Mohli sme tu vidieť tropické a oceánske živočíchy, žraločie akvárium s vyhliadkovým tunelom a čerešničkou na torte bola možnosť pohladkať morské a sladkovodné raje s hodvábnou kožou – to bol pre mnohých top zážitok

podrobnosti 14. 12. 2016

Vianočná zbierka UNICEF

Vianoce sú obdobím pokoja a radosti, obdobím, ktoré trávime s rodinou, priateľmi a našimi najbližšími. Je taktiež obdobím, kedy pociťujeme ešte väčšiu túžbu pomáhať tým, ktorí nemajú toľko šťastia ako my. UNICEF nie je výnimkou.
Vo štvrtok 8.12.2016 prostredníctvom vianočnej zbierky prispeli na pomoc deťom na Ukrajine aj obyvatelia nášho mesta.

podrobnosti 8. 12. 2016

Mikuláš 2016

Aj tohto roku zavítal medzi žiakov našej školy Mikuláš spolu s Čertom a Anjelom. Navštívil všetky triedy a za krátku básničku alebo pesničku obdaroval všetky deti malou sladkosťou. Ako to vyzeralo v triedach pri návšteve Mikuláša si pozrite na fotografiách.

podrobnosti 6. 12. 2016

COSMOS DISCOVERY 2016

Dňa 1.12. 2016 sme sa vybrali spoznávať tajomstvá vesmíru do bratislavskej EXPO Incheby na unikátnu svetovú výstavu COSMOS DISCOVERY. Exkurzie sa zúčastnili študenti kvinty, I.A a II.B triedy.

podrobnosti 2. 12. 2016

ČERVENÝ DEŇ

1. december = Svetový deň boja proti AIDS
Každý rok si v tento deň pripomíname milióny obetí a množstvo trpiacich zákernou chorobou AIDS. Symbolicky sme preto podporu vyjadrili vytvorením živej stuhy na nádvorí školy. My všetci oblečení v červenom a stuha ako symbol nádeje.

podrobnosti 1. 12. 2016

ANGLO-AMERICKÝ DEŇ

Svoju premiéru zažil ďalší netradičný deň, ktorý iniciovali naši učitelia anglického jazyka. Naplánovali sme ho na 24. november 2016 a niesol sa v anglicko-americkom duchu. Pripomenuli sme si tak Deň vďakyvzdania a súčasne sme upozornili na významné postavenie anglického jazyka.

podrobnosti 24. 11. 2016

Medzinárodný deň študentstva

Dňa 18.11.2016 sme na oslávili Medzinárodný deň študentstva. Študenti sa zapojili do viacerých aktivít - vedomostný kvíz, ktorého sa zúčastnili družstvá všetkých tried, volejbalový turnaj pre študentov vyšších tried osemročného gymnázia a všetky triedy štvorročného gymnázia.
Na triednických hodinách si žiaci pripravili informácie o históri 17. novembra a diskutovali o nich s vyučujúcimi

Fotogaléria 19. 11. 2016

Nádherný zážitok

15 . 11. 2016 v podvečer som mala tú česť a zúčastnila som sa veľmi príjemnej akcie, krstu novej knihy „Želovce- Zsély“ . Ako hovorí sám názov, kniha sa zaoberá históriou obce Želovce. Jej autorom je náš kolega PaedDr. Pavel Antolov. Musím podotknúť , že spomínaná publikácia nie je jeho prvotinou.

podrobnosti 19. 11. 2016

DEŇ V TEPLÁKOCH

Novembrová streda, v kalendári 16. 11. 2016, opäť sa niečo chystá: tento deň mal svoje čaro pre všetkých, ktorí sa cítia najpohodlnejšie v teplákoch.

podrobnosti 16. 11. 2016

Maliar Novohradu Ľudovít Kubáni 2016

V tomto školskom roku sa uskutočnil už III. ročník výtvarnej súťaže „Maliar Novohradu Ľudovít Kubáni 2016“, ktorý organizuje Matica slovenská pod záštitou primátora mesta Veľký Krtíš. Aj naša škola sa zúčastnila podujatia prácami žiakov primy, sekundy a kvinty.
V II. kategórii obsadila 2. miesto Zuzka Géciová z primy a v III. kategórii 2. miesto Rebeka Ficeková z kvinty. Obidve žiačky boli ocenené na slávnostnom otvorení vernisáže výtvarných prác.

Naša škola získala Putovný pohár primátora mesta Veľký Krtíš pre laureáta výtvarnej súťaže „Maliar Novohradu Ľudovít Kubáni“, ktorý si na vernisáži prevzal riaditeľ nášho gymnázia Jaroslav Horváth.

Oceneným blahoželáme.

3. 11. 2016

Študentská kvapka krvi

Dve študentky Jozefína Celíková a Dominika Balgová sa dňa 3. 11. 2016 v skorých, ranných hodinách zúčastnili Študentskej kvapky krvi.

Chcelo to veľkú dávku odvahy a odhodlania. Všetok strach sa však rozplynul potom, ako ich privítal ústretový a príjemný zdravotný personál. Aj pán doktor bol veľmi priateľský a ochotne a vľúdne im vysvetlil výsledky krvných testov.

podrobnosti 3. 11. 2016

ZALOŽENIE ŠTUDENTSKEJ CESTOVNEJ KANCELÁRIE

Dňa 3.11.2016 sa uskutočnilo Ustanovujúce valné zhromaždenie študentskej cestovnej kancelárie - CK Dolce Vita, JA Firma ( Junior Achievement). Zasadnutie sa konalo v triede septima a mali právo sa ho zúčastniť všetci akcionári, ktorí nás podporili kúpou akcie (cenného papiera). Valné zhromaždenie schválilo stanovy a podnikateľský plán spoločnosti a tak sme mohli začať podnikať.

podrobnosti 3. 11. 2016

Back to school – Návrat do školy

Dňa 2.11. 2016 sa na našom gymnáziu uskutočnil projekt „Back to school – Návrat do školy“ – iniciatíva EÚ na výmenu názorov pre žiakov druhého a tretieho ročníka.

podrobnosti 2. 11. 2016

HALLOWEEN 2016

Pred začiatkom jesenných prázdnin sme využili príležitosť na vytvorenie strašidelnej atmosféry v škole. Naštartovali sme tak ďalší ročník už tradičnej súťaže triednych kolektívov „DEŇ V ŠKOLE NETRADIČNE“ alias farebné dni.

podrobnosti 27. 10. 2016

EXKURZIA - PODNIKANIE V CESTOVNOM RUCHU

Dňa 24.októbra 2016 sme sa na hodine voliteľného predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu zúčastnili exkurzie vo firme ERCE, s.r.o. Tento podnik s rodinnou filozofiou patrí v súčasnosti k popredným výrobcom cestovín na Slovensku. Symbolicky sme našu návštevu uskutočnili práve v čase, keď majú cestoviny svoj sviatok - Svetový deň cestovín :)

podrobnosti 24. 10. 2016

Plavecký výcvik sekundy

Plavecký výcvik sa začal v pondelok 17.10.2016 a trval do 21.10.2016 .Celá trieda sme sa každé ráno stretli pred plavárňou vo Veľkom Krtíši. V šatniach sme sa poprezliekali do plaviek a streli sme sa pri bazéne kde sme vždy začínali krátkou rozcvičkou. Od 8,00 do 9,00 hod. sme mali rozplávanie a plávanie hravou formou (hrali sme vodné pólo, potápali sme, hádzali sme si lopty).

podrobnosti 22. 10. 2016

Workshop Ligy proti rakovine

Liga proti rakovine je charitatívna nezisková organizácia, ktorej náplňou je pomáhať ľudom s onkologickým ochorením. Ich náplňou je taktiež prevencia rakoviny už od mladého veku. Preto Liga proti rakovine každoročne pozýva študentov na workshop onkologickej výchovy.

podrobnosti 17. 10. 2016

Imatrikulácia

Imatrikulácie v Gymnáziu A. H. Škultétyho sa niesli v duchu Harryho Pottera. Ráno, v piatok 14. októbra 2016 sa na tvárach primanov a prvákov zračili rôzne emócie. Skrášľovacia procedúra sa konala cez veľkú prestávku, kedy žiaci sekundy maľovali tváre žiakom z primy a druháci zasa tváre prvákov. A poobede o 14:00 sa imatrikulácie začali.

podrobnosti 14. 10. 2016

Gaudeamus Nitra 2016

Dňa 4.10. 2016 sme sa zúčastnili Európskeho veľtrhu pomaturitného vzdelávania Gaudeamus. Išli sme triedy - sexta, 3.B a 3.A a 4.A.
Gaudeamus je vlastne podujatie, kde môžeme nájsť vystavovateľov z rôznych škôl, či už slovenských alebo zahraničných. Každý má svoj stánok, kde majú svoje plagátiky, informácie o danej škole a niekde dokonca aj experimenty. Samozrejme, nesmiem zabudnúť na ochotných ľudí, ktorí vám z radosťou odpovedajú na vaše otázky.

podrobnosti 14. 10. 2016

ROADSHOW 2016

Priblížiť mladým ľuďom problematiku financovania rozličných projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov je cieľom aktivity Roadshow 2016.

Aj naši študenti dostali v októbri 2016 možnosť vypočuť si úvodnú prednášku i inštrukcie od zamestnancov Úradu vlády SR a zapojiť sa do súťaže družstiev.

podrobnosti 8. 10. 2016

Kurz ochrany života a zdravia 2016

Každoročne sa gymnazisti na jeseň vracajú do Vysokých Tatier, aby si v praxi overili získané poznatky a vedomosti z učiva o ochrane života a zdravia, prírody a ekológii životného prostredia. Národný park im poskytuje všetko , čo k tomu potrebujú.

Dňa 25.9.29.9.2016 sme sa my žiaci III.A, III.B a septimy zúčastnili na Kurze ochrany života a zdravia

podrobnosti 4. 10. 2016

BIELA PASTELKA

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

podrobnosti 24. 9. 2016

Nádeje slovenskej vedy reprezentovali Slovensko v Bulharsku

Vyvrcholením 3. roka projektu Chain Reaction bola medzinárodná konferencia Express Yourself!, ktorá sa konala 9. – 10. mája v Plovdive v Bulharsku. Slovensko na nej reprezentovali žiaci Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši. Okrem Slovenska sa konferencie zúčastnili študentské tímy z Veľkej Británie, Grécka, Francúzska, Turecka, Bulharska, Jordánska, Talianska, Írska, Gruzínska, Slovinska a Nemecka.

podrobnosti 9. 6. 2016

ČAJ O PIATEJ S NAŠIMI RODÁKMI

Neuveriteľné! Takto celé podujatie ohodnotili nielen spokojní diváci, ale aj samotní organizátori. Po dlhých prípravách, skúškach a vynaložení všetkého úsilia, sa nám dňa 12.apríla 2016 podarilo dotiahnuť celú myšlienku do úspešného konca. V poobedných hodinách sa tím študentskej cestovnej kancelárie TripTour spolu s moderátormi, učiteľmi a ďalšími pomocníkmi zišiel v kultúrnom dome, kde už všetky prípravy vrcholili. Pozvaní hostia sa po príchode presunuli na malé občerstvenie, kde ich čakalo aj prvé osobné zoznámenie sa s moderátormi programu: Adamom Marenišťákom a Laurou Kováčovou, ktorá je aj autorkou celého projektu.

podrobnosti 14. 4. 2016

Veľký úspech gymnazistov z Veľkého Krtíša

V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu Chain Reaction, ktorého cieľom je umožniť stredoškolákom učiť sa prírodovedné predmety riešením zaujímavých vedeckých problémov, a tým zatraktívniť prírodné vedy.

Tím Eco Heating, v zložení Rudolf Rimóci, Vanessa Oláhová, Kristián Mikuš a Ján Drugda, s témou Zelené kúrenie – Fototermický solárny systém sa stal najlepším tímom a zároveň získal aj cenu divákov.
Ako najúspešnejší tím bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnej konferencii „Express Yourself“ v dňoch 9.-10. mája 2016 v Plovdive v Bulharsku.

podrobnosti 10. 4. 2016

Náš veľký deň - školské kolo bádateľských aktivít Chain Reaction

Na zvolenej téme sme pracovali dlhých 5 mesiacov, zo začiatku spoločne na hodinách fyziky a chémie a neskôr samostatne vo voľnom čase. Začiatky skupinovej práce boli náročné. Po stanovení hypotéz sme sa postupne „rozbiehali“. Jedni pomalšie, druhí rýchlejšie. Nakoniec sme ale zistili, že spoločná práca nás baví.

podrobnosti 17 3. 2016

Deň otvorených dverí spojený s vedeckou hračkou

V dňoch 8. až 14. marca 2016 sa konala v spoločenskej miestnosti Gymnázia Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši výstava Vedecká hračka. Cieľom výstavy bolo poskytnúť návštevníkom potešenie z hry s rôznymi hračkami a prispieť k zvýšeniu ich kultúry hrania. Za celý týždeň výstavu navštívilo 250 žiakov gymnázia a 497 žiakov z okolitých škôl, ktorí si mali možnosť vyskúšať hračky zamerané na umenie, vzdelávanie a vedu. Stôl s hlavolamami prilákal najmä starších študentov.

podrobnosti 14 3. 2016

Nový projekt Chain Reaction

V školskom roku 2015/2016 sa naša škola zapojila do projektu „Chain Reaction“.
Chain Reaction (Reťazová reakcia) je trojročný projekt financovaný Európskou komisiou v rámci 7. rámcového programu.

podrobnosti 26 2. 2016

CLIL – učenie predmetov cez jazyky

Jednou z prioritných požiadaviek pri uplatnení sa jedinca v dnešnej spoločnosti je znalosť cudzích jazykov. Aktívne ovládanie cudzieho jazyka prispieva k formovaniu osobnosti moderného občana, podporuje mobilitu v európskom vzdelávacom priestore a zvyšuje šance jednotlivca na trhu práce.
V záujme kvalitnej prípravy žiakov na budúce štúdium a povolanie je nevyhnutné venovať pozornosť čo najefektívnejšiemu vyučovaniu jazykov v školách, čo si vyžaduje hľadanie nových foriem a metód.

podrobnosti 14 2. 2016

KARNEVAL NA ĽADE

Obdobie fašiangov sa na našej škole nieslo v karnevalovom duchu. V utorok 9. februára 2016 sme sa po obede presunuli na zimný štadión , kde na nás čakalo zábavné popoludnie na korčuliach.

podrobnosti 9 2. 2016

Lyžiarsky výcvik 2016

Začal sa druhý polrok školského roka a s ním nadišiel aj čas na lyžiarsky výcvik. Všetci boli nadšení a nevedeli sa dočkať chvíle keď nasadnú do autobusu plného svojich priateľov. Cesta na Oravu bola pomerne dlhá, no kým sme sa rozprávali so spolužiakmi, čas ubehol ako voda.

podrobnosti 6. 2. 2016

Gymnaziáles 2016

V poslednú januárovú sobotu sa v spoločenskej sále Gymnázia Augusta Horislava Škultétyho opäť po roku rozozvučali plesové tóny hudobnej skupiny Fénix aby privítali návštevníkov tradičného Gymnaziálesu 2016.

podrobnosti 2. 2. 2016

Športový deň

Dňa 1.2.2016 (polročné prázdniny)usporiadalo Gymnázium A. H. Škultétyho pre žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl okresu a svojich žiakov športový deň. Účastnikom sme ponúkli súťaž vo florbale a stolnom tenise jednotlivcov. Záujemcovia si mohli vyskúšať prácu v grafickom editore CorelDraw

Fotogaléria 2. 2. 2016

KURZ KORČUĽOVANIA

Koncom decembra sme pre najmladších žiakov gymnázia usporiadali kurz korčuľovania, ktorý sa na našej škole stal tradíciou a teší sa každoročne veľkému záujmu so strany žiakov i rodičov. Kurz tento rok finančne podporila aj Rada rodičov pri GAHŠ, zo čo im veľmi pekne ďakujeme.

podrobnosti 22 12. 2015

„Vianočné kompozície a Deň čaju „

Dňa 10.12.2015 sa v spoločenskej miestnosti Gymnázia vo Veľkom Krtíši uskutočnila súťaž v aranžovaní vianočných kompozícií, ktorú organizovala Mgr. Lívia Cibuľová a RNDr. Darina Kortišová. Súťaže sa zúčastnili študenti Gymnázia zo všetkých ročníkov. Boli rozdelení do dvoch kategórií. Súťaž prebiehala v čase od 9.30 hod do 11.30 hod. a študenti už tradične z pripraveného materiálu vytvorili vianočné kompozície, ktoré nám príjemne navodili svojou vôňou vianočnú atmosféru.

podrobnosti 10. 12. 2015

Mikuláš v škole

Aj tohto roku zavítal do našej školy Mikuláš spolu a Anjelom a Čertom a priniesol žiakom malé darčeky. Samozrejme, že si každý žiak musel sladkú odmenu zaslúžiť. A tak všetci recitovali, spievali prípadne tancovali. A tí, čo sa menej snažili, dostali malú „príučku“ od Čerta. Všetci sa dobre zabavili a pochutili si na sladkostiach.

Fotogaléria 04. 12. 2015

Beseda so spisovateľom

Dňa 1.12.2015 prišiel do našej školy pán Miroslav Farkaš, autor knihy o rodine a rodinnej výchove. V spoločenskej miestnosti gymázia sa sa zišli žiaci štvorročného gymnázia okrem maturantov. Pán Farkaš im porozprával o mnohých zaujímavých témach, ktoré súvisia s rodinou a láskou.

01. 12. 2015

EXPERT

1.12.2015 sa na našej škole opakovane podarilo zorganizovať súťaž Expert. Je to celoslovenská vedomostná súťaž v ktorej si súťažiaci vyberajú dve témy. Každá téma má 30 otázok.

Tento ročník sa do súťaže zapojilo 21 študentov našej školy. Najviac záujemcov bolo z triedy sexta.

Na výsledky musíme počkať do 20. decembra.

Fotogaléria 01. 12. 2015

Maliar Novohradu Ľudovít Kubáni

Miestny odbor Matice slovenskej vo Veľkom Krtíši vyhlásil 2. ročník výtvarnej súťaže „Maliar Novohradu Ľudovít Kubáni“.

podrobnosti 29. 11. 2015

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Gymnázium A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši sa každoročne zapája do Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Školské kolo súťaže sa uskutočnilo 19. 11. 2015 a zúčastnilo sa ho celkovo 19 súťažiacich, ktorí boli rozdelení do troch kategórií.

podrobnosti 19. 11. 2015

Plavecký výcvik sekundy

Koncom októbra nám na spestrenie školského roka naša škola, Gymnázium A. H. Škultétyho umožnila návštevu plaveckého kurzu v krytej plavárni vo Veľkom Krtíši. Veľmi nás potešilo, keď sme sa dozvedeli, že sa nebudeme týždeň pred jesennými prázdninami učiť.

podrobnosti 18. 10. 2015

Imatrikulácia

Imatrikulačný večierok v Gymnáziu A. H. Škultétyho sa niesol v duchu „Noc oskarov“. V piatok 16. Októbra 2015 oficiálne II.A a II.B privítala tohtoročných prváčikov. Ráno prichádzali veselí, no kúsok vystrašení, čo im tento veľký deň prinesie. Po vyučovaní o 16:00 sa zišli všetci prváci a najmä zvedavci v spoločenskej miestnosti. Keď už boli oblečení v netradičnom odeve a vymaľovaní, program sa mohol začať.

podrobnosti 18. 10. 2015

Zem živiteľka 2015

Vždy, keď sa ohlási jeseň, keď odletia lastovičky do teplých krajín, žiaci nášho Gymnázia A.H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši sa tešia na jesennú akciu – Zem živiteľka.
Na hodinách výtvarnej výchovy majú jesennú tému. Táto akcia je spojená s výstavkou všetkého zdravého, čo sa urodí v našich záhradkách. Tak to bolo i tento rok. Od 12. 10 – do 15. 10. bola zrealizovaná výstavka v spoločenskej miestnosti. Kto mohol, priniesol niečo dobré zo svojej úrody.

podrobnosti 15. 10. 2015

SÚŤAŽ V CEZPOĽNOM BEHU

Dňa 8.10.2015 sa uskutočnila okresná súťaž v obci Čebovce v cezpoľnom behu, ktorej sa zúčastnili aj študenti Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši.

Za skupinu žiakov sa zúčastnili študenti triedy prímy, sekundy a kvarty. Za skupinu študentov a študentiek sa zúčastnili študenti triedy I.A., II.A, III.A a sexty.

podrobnosti 08. 10. 2015

Gymnazisti úspešní v medzinárodnej súťaži Maľujeme Timravu

Žiaci gymnázia Augusta Horislava Škultétyho sa zapojili do 4. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže „Maľujeme Timravu“.

Hlavnou úlohou tejto súťaže je pripomenúť si spisovateľku Boženu Slančíkovú Timravu, predstaviteľku slovenského realizmu, jej život, dielo a jej rodnú obec – Polichno. Každý rok má táto súťaž inú nosnú tému. Tento rok žiaci maľovali obrazy na tému Polichňanský kroj a kraslice. Vyhodnotenie súťaže sa konalo ako súčasť 24. ročníka turistického pochodu „Timravin chodníček“ v Polichne, resp. Ábelovej dňa 3. októbra 2015.

podrobnosti 05. 10. 2015

Študenti 3.A – Uchvátení Vysokými Tatrami

Koncom septembra sa študenti 3.A triedy vybrali na Kurz ochrany života a zdravia – človeka a prírody do Vysokých Tatier. Po dlhej ceste sme sa ubytovali v zariadení Škola v prírode Detský Raj v Tatranskej Lesnej len dva kilometre od Tatranskej Lomnice. Naším cieľom bolo vzdelávanie sa v oblasti ochrany prírody a života človeka, no i spoznávanie krás našich veľhôr – Tatier a okolia.

podrobnosti 05. 10. 2015

Paličkovaná čipka

Kneplovanie, pletenie, baba, bábence, prívyk, remeň – aj takto sa hovorí paličkovaniu a pracovným pomôckam, ktoré čipkárky používajú a odjakživa svojimi šikovnými prstami vytvárajú dielka plné nehy a krásy z bielych, ale aj rôznofarebných nitiek pripomínajúcich pavučinky.
Dňa 30.9.2015 zavítala do nášho Gymnázia vo Veľkom Krtíší Mgr. Iveta Žlnková, bývalá pedagogička , ktorá sa už roky venuje paličkovaniu čipky s tradičnými vzormi z oblasti Hontu. Svoju tvorbu prezentuje na výstavách usporadúvaných na Slovensku aj v zahraničí (Vamberk, Prešov, Praha, Bratislava, Atény, Gent).

podrobnosti 30. 09. 2015

Organizácia školského roka 2015/2016

Školský rok sa začína 1. septembra 2015. Školské vyučovanie sa začína 2.septembra 2016 (streda).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2016 (piatok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2016 (utorok) a končí sa 30. júna 2016 (štvrtok).

podrobnosti 26. 08. 2015

Objednávanie stravy cez internet

V snahe čo najviac vyhovieť prianiam stravníkov rozšírila od 1.3.2015 školská jedáleň svoju ponuku na tri jedlá.

Novinkou je tiež možnosť objednávania jedál cez web aplikáciu školskej jedálne dostupnú cez odkaz na www stránke školy, alebo na adrese http://jedalen.ikelp.sk.

Prečítajte si dôležité informácie o spôsobe objednávania stravy a zmene prihlasovacieho hesla

podrobnosti 3. 9. 2015

Vyhodnotenie 2. polrok školského roku 2014/2015

Pedagogická rada vyhodnotila 2. polrok školského roka. Prehodnotila prospech, správanie a dochádzku za uplynulé klasifikačné obdobie.

podrobnosti 28. 06. 2015

MODELOVÁ KONFERENCIA SPOJENÝCH NÁRODOV V LÜBECKU

Tak, ako pred rokom, tak aj teraz sme sa my študenti Gymnázia A.H.Škultétyho znovu rozhodli zúčastniť na modelovej konferencii, no tentoraz nie v Holandsku, ale v Nemecku.
My (Dominika Meňušová, Attila Rados, Kristián Toldy, Michaela Schmidtová, Doris Sisková) sme spoločne s našou skvelou pani profesorkou Magdalénou Gyurászovou vybrali do krásneho mesta Lübeck.

No nešli sme sa sem len zabaviť a spoznať pár nových ľudí. Náš cieľ bola Medzinárodná modelová konferencia spojených národov v Lübecku (Model United Nations Of Lübeck=MUNOL), ktorá prebiehala výlučne v anglickom jazyku./p>

podrobnosti 26. 06. 2015

Najlepší z najlepších z Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši

O tom, že Gymnázium A. H. Škultétyho má šikovných študentov, to vieme, ale teraz to už vie i Banskobystrický kraj. Dôvodom je účasť na krajských kolách rôznych typov súťaží. Uspieť na školských, okresných kolách nie je vždy jednoduché, a to už nehovoríme o krajských. Veľakrát sa títo študenti venujú aj vzdelávaniu mimo školského vyučovanie, konzultujú so svojimi profesormi a čítajú odbornú literatúru. Odmenou za ich snaženie je sladký pocit z účasti sa na krajskom či celoslovenskom kole, nadviazanie nových priateľstiev a tým najsladším je aj mnohokrát pocit z víťazstva.

podrobnosti 27. 05. 2015

GYMNÁZIUM A MATURITY 2015

Od 17. do 20.marca 2015 písalo na Slovensku 46 583 maturantov maturitné testy z vyučovacích a cudzích jazykov a z matematiky. Z Gymnázia A. H. Škultétyho sa testov zúčastnili 68 maturanti, ktorých čakala externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky. Novinkou bola možnosť absolvovať testy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky elektronickou formou. Túto možnosť využili 12 študenti krtíšskeho gymnázia.

podrobnosti 22. 05. 2015

Maturitný deň kultúrne i športovo

Dňa 27. mája 2015 sme prežili maturitný deň veľmi netradične. Strávili sme ho totiž kultúrne i športovo. Najskôr sme sa všetci chytali za svoje brušká počas divadelného predstavenia Hľadá sa nový manžel v MKS vo Veľkom Krtíši. Takmer dve hodiny nás totiž zabávali herci z banskobystrického Divadla Clipperton. Ich herecké výkony boli naozaj obdivuhodné.

podrobnosti 27. 05. 2015

Týždeň modrého gombíka

Modrý gombík je celoslovenská kampaň, ktorú organizuje UNICEF Slovensko každý rok v máji. Aj tento rok ste v uliciach n ášho mesta mohli stretnúť dobrovoľníkov - študentov Gymnázia A. H. Škultétyho V. Krtíš, ktorí za príspevok poďakovali modrým plsteným gombíkom, prípadne nálepkou gombíka. Gombík je totiž symbolom detstva a spájania dvoch svetov – toho nášho a sveta, v ktorom sú deti odkázané na našu pomoc.

podrobnosti 18. 05. 2015

Úspech v celoslovenskom kole súťaže Vitajte v našom regióne

V polovici apríla sa tím študentov v zložení Laura Kováčová, Jozefína Celíková, Katka Moravčíková, Norbert Horn a Dávid Keller, zúčastnil 13. ročníka celoslovenskej súťaže Vitajte v našom regióne. Súťaž bola vyvrcholením celoročného úsilia študentov základných a stredných škôl, na ktorých sa vyučuje vzdelávací program Podnikanie v cestovnom ruchu.

podrobnosti 16. 04. 2015

Celoštátne kolo 43. ročníka GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY, kat. Z

V tomto školskom roku štyria naši študenti úspešne reprezentovali školu, región i kraj v pomerne novej kategórii Geografickej olympiády – kat. Z - Nikoleta Mazurkievičová, Richard Turčina –IV.B, Jozef Mišt –III.A a Norbert Horn – II.A.

podrobnosti 25. 04. 2015

Geografická exkurzia – Spoznaj krásy SLOVENSKÉHO KRASU

Študentská cestovná kancelária CK GYMTRAVEL, ktorá počas tohto školského roka pôsobí na Gymnáziu AHŠ vo V. Krtíši pripravila pre svojich klientov – študentov ďalšiu zaujímavú akciu. Bola ňou geografická exkurzia – Spoznaj krásy SLOVENSKÉHO KRASU a uskutočnila sa 23.-24.apríla 2015.

podrobnosti 25. 04. 2015

Francúzska riviéra 2015

Cieľom našej historickej exkurzie 2015, ktorú zorganizovalo Gymnázium A.H.Škultétyho Veľký Krtíš, bola Francúzska riviera. Ako prvé sme navštívili talianske mesto Ravenna, ktoré je pokladnicou ranokresťanských mozaík.

podrobnosti 12. 04. 2015

Učíme predmety v cudzom jazyku

Jednou z prioritných požiadaviek pri uplatnení sa jedinca v dnešnej spoločnosti je znalosť cudzích jazykov.
V záujme kvalitnej prípravy žiakov na budúce štúdium a povolanie je nevyhnutné venovať pozornosť čo najefektívnejšiemu vyučovaniu jazykov v školách, čo si vyžaduje hľadanie nových foriem a metód.

podrobnosti 26. 3. 2015

Etická výchova netradične

Dňa 24. marca 2015 sa študenti etickej výchovy v poobedňajších hodinách vybrali na exkurziu do Rodinného centra Hruštička vo Veľkom Krtíši. Sprievodkyňou im bola jeho zakladateľka a pani riaditeľka v jednej osobe – Mgr. Veronika Hrušková.

podrobnosti 24. 3. 2015

MODRÝ DEŇ

22. marec, vyhlásený Valným zhromaždením OSN za Svetový deň vody, je príležitosťou na organizovanie aktivít, ktoré majú smerovať k podpore informovanosti verejnosti o význame vody pre život.
K oslave vody sa pripájajú každý rok aj naši študenti. Farbami vody v jej rôznych odtieňoch sme sa v piatok 20. marca 2015 premenili na kvapky vody

podrobnosti 23. 3. 2015

Lyžiarsky výcvik

V dňoch 22. 2. – 27. 2. 2015 sme sa my, žiaci Gymnázia vo Veľkom Krtíši, so svojimi profesormi zúčastnili lyžiarskeho výcviku, ktorý sa konal v lyžiarskom stredisku Ski Krahule.

podrobnosti 26. 2. 2015

Vynikajúci úspech na fyzikálnej olympiáde.

Aj tento školský školský rok sa naši študenti zapájajú do rôznych vedomostných olympiád. Nevinímajuc ani fyziku. Po absolvovaní školského kola v kategórii A postúpili súťažiaci do krajského kola, ktoré prebehlo dňa 4.2.2015 na FPV UMB v Banskej Bystrici.

Zúčastnili sa ho najlepší študenti fyziky z kraja, z toho boli dvaja študenti z nášho gymnázia. Z 3.A Jozef Mišt a z oktávy skúsenejší Ľuboš Krnáč.

podrobnosti 26. 2. 2015

Krajské kolo olymmpiády v nemeckom jazyku

Dňa 11.februára 2015 sa na Gymnáziu Andreja Sládkoviča uskutočnilo krajské kolo 25. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentoval žiak triedy kvinta, víťaz okresného kola Ivan Strmý. Spolu s ním súťažilo v kategórii 2A deväť žiakov zo škôl banskobystrického kraja. V silnej konkurencii nakoniec obsadil šieste miesto. Držíme mu palce, aby ho neopustila chuť ďalej sa učiť tento zaujímavý cudzí jazyk.

11. 2. 2015

Krajské kolo olymmpiády v slovenskom jazyku

Krajské kolo OSJL sa uskutočnilo 6. februára 2015. Zúčastnili sa ho dvaja študenti nášho gymnázia. V kategórii A to bol študent oktávy Denis Demeter a v kategórii B študentka II. A triedy Laura Kováčová. Obaja preukázali v tvrdej konkurencii vysokú úroveň teoretických poznatkov i praktických zručností. Laura Kováča o svojej kategórii získala 2. miesto..

podrobnosti 6. 2. 2015

VYDARENÝ ŠPORTOVO – PRÁZDNINOVÝ DEŇ NA GYMNÁZIU

Aktívny oddych v čase polročných prázdnin (pondelok 2.februára 2015) ponúklo Gymnázium A.H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši žiakom 4., 5., 8. a 9. ročníka základných škôl a žiakom príslušných ročníkov gymnázia. Sekcia telesnej a športovej výchovy na škole v spolupráci s pedagogickými zamestnancami školy pre nich zorganizovala - Športový deň.

podrobnosti 2. 2. 2015

Olympiáda v anglickom jazyku

Gymnazisti opäť skončili na prvých miestach
Dobrý pocit z víťazstva majú aj tento školský rok naši študenti, ktorí reprezentovali školu na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku. Zo štyroch súťažných kategóriách sme sa v troch umiestnili na prvom mieste.

podrobnosti 30. 1. 2015

KARNEVAL NA ĽADE

Dobrá nálada a zábava obohatili vyučovanie študentom Gymnázia A. H. Škultétyho počas 4. ročníka tradičného podujatia - KARNEVAL NA ĽADE.
V utorok 27. januára 2015 sa uskutočnil opäť jeden – netradičný deň v škole. Súčasťou povinnej výbavy pre študentov na tento deň, neboli len vedomosti, zošity a učebnice, ale aj korčule, nápaditá maska a správne športové nasadenie i dobrá nálada.

podrobnosti 27. 1. 2015

CK GYMTRAVEL

Dňa 23. januára 2015 sa uskutočnilo Ustanovujúce valné zhromaždenie našej prosperujúcej firmy CK GYMTRAVEL. Cieľom bolo oboznámenie akcionárov s chodom akciovej spoločnosti, schválenie podnikateľského plánu, stanov a predstavenstva firmy ( generálny manažér – Vanesa Dugovičová, marketingový manažér – Radoslav Radoš, produktový manažér – Daniel Gajdoš, manažér ľudských zdrojov – Diana Knapeková, finančný manažér – Veronika Suchánska ).

podrobnosti 23. 1. 2015

GYMNÁZIUM NA KORČULIACH

Záver decembra bol pre žiakov triedy PRIMA netradičný tým, že sa okrem klasického vyučovania zúčastnili aj kurzu korčuľovania.
Kurzom si tak naši najmladší študenti spestrili predvianočný čas v termíne od 15. do 19. decembra 2014.

podrobnosti 19. 12. 2014

„Vianočné kompozície a Deň čaju „

Dňa 15.12.2014 sa v spoločenskej miestnosti Gymnázia vo Veľkom Krtíši uskutočnila súťaž v aranžovaní vianočných kompozícií, ktorú organizovala Mgr. Lívia Cibuľová a RNDr. Darina Kortišová.
Súťaže sa zúčastnili študenti Gymnázia zo všetkých ročníkov. Boli rozdelení do dvoch kategórií. Súťaž prebiehala v čase od 13.30 hod do 15.30 hod. a študenti už tradične z pripraveného materiálu vytvorili vianočné kompozície, ktoré nám príjemne navodili svojou vôňou vianočnú atmosféru.

podrobnosti 15. 12. 2014

Angličtinár roka

V snahe overiť úroveň znalosti cudzieho jazyka gymnázium prihlásilo do súťaže „Angličtinár roka“ necelú dvadsiatku študentov. Súťaž bola pre študentov atraktívna hneď od začiatku. Cenou bol totiž mesačný jazykový pobyt v jazykovej škole ILAC v Kanade.
V Českej republike je tento projekt na školách už dobre známy, pretože sa tento rok spustil už jeho tretí ročník. Do Čiech ho priniesla renomovaná agentúra CZECH-US.
Spoločnosť INJOY AGENCY sa rozhodla priniesť súťaž Angličtinár roka aj na Slovensko a vytvoriť československý súboj o najlepšieho angličtinára roka.

Krtíšski gymnazisti obstáli v testovaní jazykových znalostí na výbornú.

podrobnosti 15. 12. 2014

VIANOČNÁ VIEDEŇ

Každý rok v predvianočnom čase pripravuje študentská cestovná kancelária na Gymnáziu A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši návštevu niektorej dostupnej metropoly. Tento rok sme si vybrali hlavné mesto Rakúska - Viedeň.

podrobnosti 10. 12. 2014

VIANOČNÁ NÁLADA NA GYMNÁZIU A.H.ŠKULTÉTYHO

V stredu 3.decembra 2014 sa v našej škole už po tretíkrát uskutočnili Mikulášske trhy. Toto tradičné podujatie pripravili a organizovali študenti v rámci voliteľného predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu pod vedením Mgr. Miroslavy Čopovej.

Trhy okrem predaja, nákupov a úspešného zjednávania cien príjemne dotvorila myšlienka remeselnej výroby. Ich súčasťou boli tvorivé dielne, pod vedením pani farárky Mgr. Anny Kukulovej.

podrobnosti 3. 12. 2014

ČERVENÝ DEŇ

ČERVENÝ DEŇ mal svoj význam, nielen z farebného hľadiska, ale aj z ľudského. Symbolicky sme vyjadrili podporu všetkým ľuďom, ktorí trpia zákernou chorobou AIDS.

Do červených odtieňov sme sa obliekli 1. decembra. Tento deň vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) za SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS. Počet ľudí žijúcich s HIV/AIDS narastá napriek tomu, že možnosti prevencie existujú.

podrobnosti 1. 12. 2014

Deň študentstva

Dňa 17.11. slávia svoj deň všetci študenti na Slovensku. Aj tento rok sa naša škola rozhodla spríjemniť tento deň všetkým študentom na gymnáziu. V piatok sme prvé hodiny strávili sledovaním zaujímavého filmu v mestskom kine Baník. Určite si z príbehu o Pokojnom bojovníkovi každý vzal niečo, pretože film bol veľmi náučný a zároveň napínavý.

podrobnosti 14. 11. 2014

Deň v teplákoch

Ďalší netradičný deň v škole bol – štvrtok - 13. november 2014. Dominovali v ňom nielen tepláky, šušťáky či elasťáky, ale aj tričká a mikiny rôznych druhov. Mali sme za úlohu obliecť sa športovo, nazvali sme ho Deň v teplákoch. Týmto spôsobom sme si uvedomili ako pohodlne sme sa po celý deň cítili, my študenti aj naši učitelia. Skoro ako doma :)

Fotogaléria 13. 11. 2014

Literárny Lučenec 2014

„Báseň je len malý kúsok;
kúsok duše autora,
ktorý sa k nám skrze pero
medzi ľudí prediera.“

I tieto slová odzneli 12. novembra 2014 v Lučenci pri slávnostnom otvorení VIII. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe – Literárny Lučenec 2014.

podrobnosti 12. 11. 2014

Imatrikulácie

7.11. 2014 sa študenti nášho Gymnázia potešili toľko očakávaným imatrikuláciám.
S prípravami sa začalo už v doobedňajších hodinách, kedy sa nováčikovia nevyhli menším skrášľovacím procesom.

podrobnosti 7. 11. 2014

Beseda so spisovateľom Jánom Petríkom

S budúcimi maturantmi, študentmi tried septima a III. A, sa o svoje skúsenosti a cenné rady podelil pán spisovateľ Ján Petrík. Dňa 23. a 24. októbra 2014 prednášal v našom gymnáziu o komunikácii a interpretácii umeleckého textu. Túto prednášku si ceníme o to viac, že p. Petrík k nám došiel až z východného Slovenska, kde dlhé roky pôsobil ak redaktor Slovenského rozhlasu štúdio Košice.

podrobnosti 24. 10. 2014

Timravina studnička 2014

22. 10. 2014 sa uskutočnila v Hontiansko-novohradskej knižnici A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši recitačná súťaž Timravina studnička. Zúčastnili sa jej aj žiaci nášho gymnázia, konkrétne: Ladislav Benyovics (prima), Gabriela Benyovicsová (kvinta), Matej Hrubčo (kvinta, súťažil za ZUŠ), Adam Marenišťák (3. A, reprezentoval ZUŠ), Radoslava Kečkárová (3. A) a Zlatica Fulajtárová (4. B).

podrobnosti 22. 10. 2014

Literárne dopoludnie v knižnici

Začiatok pracovného i školského týždňa sme otvorili netradične. Z iniciatívy dvoch žiačok z primy, Natálie Michalíkovej a Miroslavy Sujovej, vzniklo prekrásne literárne dopoludnie. Pozvali totiž do nášho gymnázia pána spisovateľa Jána Feketeho, rodáka z Modrého Kameňa.
Všetko to začalo projektom z občianskej výchovy, ktorú ich učí p. profesorka Dagmar Pastorková. Témou hodiny bolo interview/beseda s významnou regionálnou osobnosťou a ony kontaktovali práve pána Feketeho.

podrobnosti 20. 10. 2014

Výstava Tutanchamon - Jeho hrobka a poklady

17.10.2014 navštívili žiaci kvinty, I.B a I.A triedy výstavu Tutanchamon - Jeho hrobka a poklady.

 

 

podrobnosti 17. 10. 2014

Workshop Ligy proti rakovine

Liga proti rakovine je charitatívna nezisková organizácia, ktorej náplňou je pomáhať ľuďom s onkologickým ochorením. Táto pomoc má rôzne formy a jednou z nich je aj informovanosť a prevencia už od mladého veku. Preto Liga proti rakovine každoročne v októbri vyhlasuje „Týždeň proti rakovine“, súčasťou ktorého je už niekoľko rokov aj workshop určený študentom stredných škôl a ich pedagógom, ktorí sa venujú Onkologickej výchove na škole.

podrobnosti 12. 10. 2014

Veľtrh štúdia a kariéry v Bratislave - AKADÉMIA & VAPAC

Dňa 8. októbra 2014 sa študenti septimy a IV.A triedy zúčastnili veľtrhu štúdia a kariéry v Bratislave AKADÉMIA & VAPAC. Tento rok sa uskutočnil už 18. ročník veľtrhu určeného pre budúcich študentov vysokých škôl i uchádzačov o zamestnanie.

 

 

podrobnosti 08. 10. 2014

BIELA – MODRA – ČERVENÁ

Aj v tomto školskom roku sme sa počas prestávok „vyfarbíme“. Pri rôznych príležitostiach si tak spestríme dni farebným oblečením.

Začali sme trojkombináciou: biela-modrá-červená, čím sme sa rozhodli symbolicky podporiť predaj slovenských výrobkov a upozorniť tak n a ich čestné miesto na trhu. Potešilo by nás, keby sa NAŠE výrobky dostali do popredia aj na pultoch slovenských predajní, čo v konečnom dôsledku upevní aj pracovné príležitosti v krajine.

podrobnosti 16. 10. 2014

Na krajskom kole v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ pretekali len tí najlepší z okresov

Krajské kolo nás čakalo po úspešnom vystúpení našich žiakov a dorastencov na obvodnom (okres.) kole v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ pre školský rok 2014/2015, keď žiaci zvíťazili pred ZŠ Čebovce, ZŠ Komenského Veľký Krtíš, ZŠ Poľná Veľký Krtíš, ZŠ Želovce, ZŠ Modrý Kameň a ZŠ Dolná Strehová
v kategórii dorastencov až po našich chlapcoch dobiehali pretekári z SOŠ Veľký Krtíš. Obvodné kolo sa konalo už tradične v Čebovciach dňa 25.9.2014.

podrobnosti 3. 10. 2014

Výstavka „Zem živiteľka“

V dňoch 6.10. – do 14.10. 2014 sa vo vestibule našej školy konala výstavka „Zem živiteľka“, ktorej cieľom bolo poukázať na naše súznenie s prírodou. Každý z nás by sa mal zamyslieť nad tým, čo robí, a či svojou činnosťou neznečisťuje životné prostredie, prírodu, ktorá nás živí. Na realizácií výstavky sa podieľali žiaci primy, ktorí na hodinách výtvarnej výchovy maľovali obrazy s prírodnou tematikou. Ovocie a zeleninu na výstavku doniesli žiaci rôznych ročníkov, ale hlavne druháci, prváci a žiaci osemročného gymnázia. Svoju ruku k dielu priložila aj pani Sujová.
Všetkým ďakujeme!

Fotogaléria 14. 10. 2014

Študenti Gymnázia A. H. Škultétyho Veľký Krtíš – ponorení do krás Vysokých Tatier

Po prvých týždňoch „ trápenia sa“ v škole, sa ako obvykle, študenti tretieho ročníka a septimy, vybrali na dlho očakávaný Kurz na ochranu života a zdravia – človeka a prírody vo Vysokých Tatrách. Kurz prebehol v dňoch od 29. 9. do 3.10. 2014. Ubytovaní sme boli v zariadení Škola v prírode Detský Raj v Tatranskej Lesnej medzi Starým Smokovcom a Tatranskou Lomnicou.

podrobnosti 3. 10. 2014

Noc výskumníkov

8.ročník najväčšieho festivalu vedy na Slovensku – Noc výskumníkov sa tento rok konal už tradične posledný septembrový piatok - 26. 9. 2014. Minulý rok sa do festivalu vedy zapojilo viac ako 1 000 vedcov a výskumníkov, vyše 22 000 žiakov a študentov a všetkých podujatí sa zúčastnilo dovedna 177 000 návštevníkov.
Tak ako minulý rok aj tento rok sa žiaci nižších ročníkov nášho osemročného gymnázia – primy, tercie, kvarty sa zúčastnili na tomto festivale, ktorý sa aj tento rok konal v piatich mestách SR.

podrobnosti 26. 9. 2014

Organizácia školského roka 2014/2015

Školský rok sa začína 1. septembra 2014. Školské vyučovanie sa začína 2.septembra 2014 (utorok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 30. januára 2015 (piatok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 3. februára 2015 (utorok) a končí sa 30. júna 2015 (utorok).

podrobnosti 4. 07. 2014

Slávnostná akadémia Gymnázia A.H.Škultétyho

Stalo sa už dobrým zvykom, že naša škola uzatvára školský rok veľkou slávou. Tento rok sa Slávnostná akadémia konala 20.júna, za účasti významných hostí, pedagógov a študentov školy. Z hostí spomenieme primátora mesta Veľký Krtíš Ing. Dalibora Surkoša, pani Mgr. Máriu Hroncovú, pána Jána Brloša, Mgr.Art. Mareka Mišiaka. Mgr. Evu Gallayovú a mnohí ďalší.

podrobnosti 20. 06. 2014

Medzinárodná modelová konferencia Spojených národov v Alkmaare

Holandsko, inak nazývané aj Nizozemsko – krajina, ktorá si Vás získa už pri prvom zhliadnutí. Holanďania sa s hrdosťou považujú za stvoriteľov svojho územia, pretože asi tretinu svojej rozlohy získali z mora a mokradí tým, že zavodnené územia odvodnili vysokými hrádzami a odvodňovacími kanálmi. Krajina, ktorá je tak neskutočne rovná, že jej najvyšší vrch má len 322 m.n.m.

My (Lívia Toldyová, Kristián Toldy, Tatiana Lekýrová, Vanessa Kadeřábeková, Peter Dräxler), študenti Gymnázia Augusta Horislava Škultétyho, sme mali tú možnosť sa pod vedením pani profesorky Magdalény Gyurászovej vydať na cestu do tejto čarovnej krajiny. Nebolo to všetko však len o zábave. Našim hlavným cieľom celej výpravy bola Medzinárodná modelová konferencia spojených národov v Alkmaare (International Model United Nations of Alkmaar), kde sme sa spolu so študentmi z iných štátov ako napr. z Poľska, Anglicka, Nemecka, Turecka, Palestíny a mnohých iných krajín pokúšali nájsť spoločné riešenia vo fórach na celosvetové problémy.

podrobnosti 16. 06. 2014

Vyhodnotenie 2. polrok školského roku 2013/2014

Pedagogická rada vyhodnotila 2. polrok školského roka. Prehodnotila prospech, správanie a dochádzku za uplynulé klasifikačné obdobie.

podrobnosti 18. 06. 2014

ZUŠKÁRSKE NÁVRATY

Základná umelecká škola vo Veľkom Krtíši zaznamenáva v tomto období množstvo aktivít. Len vo výtvarnom odbore sa nedávno skončila Paleta mladých umelcov - výstava z okolitých "zušiek", okresná súťaž a výstava Graffiti 2014, či školská súťaž Mladé talenty.

Nesporne zaujímavou a podnetnou bola aj výstava v priestoroch Gymnázia A. H. Škultétyho, ktorá niesla názov Zuškárske návraty. Už aj preto, lebo sa tu predstavili svojou najnovšou tvorbou študenti gymnázia , ktorí súčasne navštevujú aj ZUŠku.

podrobnosti 20. 05. 2014

Týždeň modrého gombíka 2014 - inak!

Každý rok v máji organizuje UNICEF Slovensko verejnú zbierku Týždeň modrého gombíka. Tento rok tomu bolo už 10. rokov, čo dobrovoľníci na celom Slovensku za príspevok ďakujú Modrým gombíkom – symbolom zbierky. Tentokrát bola zmena v tom, že poďakovaním bol namiesto gombíka - náramok Unicef.

podrobnosti 16. 05. 2014

Dni A. H. Škultétyho

„Človeče, ver si, bojuj, vytrvaj!“

Slová z veršovanej filozofickej drámy Tragédia človeka odzneli v poetickom pásme o živote a tvorbe Imre Madácha, ktoré pripravila pani Eva Šóošová v spolupráci s Máriou Hroncovou a študentmi nášho gymnázia v rámci Dní A. H. Škultétyho.
V priestoroch kaštieľa Imre Madácha v Dolnej Strehovej sme 15. mája 2014 nazreli do tajuplného života básnika, ktorý celý svoj život bojoval so svojimi snami a trpkou realitou.

podrobnosti 15. 05. 2014

Sládkovičova Radvaň 2014

Už po 55-krát sa v Banskej Bystrici konala krajská prehliadka milovníkov a recitátorov umeleckej literatúry Sládkovičova Radvaň.
Ani my a naše gymnázium sme neobišli naprázdno. Prozaický text od B. Filana (Weverka) predniesla žiačka II. A triedy – Radoslava Kečkárová. Odborná porota jej udelila krásne 3. miesto. Radka sa umiestneniu, diplomu a knižnej cene veľmi potešila. K úspechu jej srdečne blahoželáme a prajeme jej (i ďalším našim nádejným recitátorom), aby budúci rok bol minimálne taký úspešný ako tento.

podrobnosti 07. 05. 2014

Úspech v celoslovenskom kole súťaže Vitajte v našom regióne

V konkurencii 36 škôl z celého Slovenska obsadil tám našej školy ( V. Dugovičová, V. Pecníková, V. Bobálová, A. Gergelyová, D. Kuráková ) nádherné 1. miesto v kategórii – Najlepší prezentačný tím. Bola to kategória, v ktorej porota hodnotila vzájomnú spoluprácu členov tímu, spôsob ich komunikácie medzi sebou i navonok, zohratosť, ako i spôsob akým reprezentujú súťažiaci svoj tím i región. Posudzovaná bola aj znalosť členov tímu a ich informovanosť o danom regióne.

podrobnosti 30. 04. 2014

Naši učitelia na portáli "zborovna.sk"

Gymnázium A. H. Škultétyho je už niekoľko rokov zapojené do projektu Zborovňa.sk.
Ide o internetový systém, ktorého funkciou je pomoc učiteľom v ich náročnej a veľakrát nedocenenej práci. Virtuálna knižnica slúži na ukladanie, vyhľadávanie, výber a výmenu učebných materiálov. Aj naši učitelia pravidelne prispievajú do tohto systému svojimi prezentáciami a inými učebnými materiálmi, ktoré využívajú aj na vyučovacích hodinách.

podrobnosti 30. 04. 2014

22. apríl - Svetový deň Zeme

Pravidelne každý rok si ľudia na celom svete 22. apríla pripomínajú Svetový deň Zeme. Ani naša škola nie je výnimkou.
Čo by sme to boli za gymnazistov, keby sme nepriložili ruku k dielu aj my, aby sme našu prekrásnu zem, na ktorej žijeme, skrášlili.

podrobnosti 22. 04. 2014

Deň narcisov – 11. apríl 2014

Deň narcisov je najväčšia verejnoprospešná zbierka na Slovensku, pri ktorej každoročne pomáhajú tisíce dobrovoľníkov vo všetkých obciach a mestách. Jeho cieľom je vniesť problematiku boja proti rakovine bližšie k ľuďom, aby sa z choroby nestal strašiak, ale fakt, ktorý ľudí spája. Symbolom Dňa narcisov je žltý kvietok – narcis, ktorý si ľudia pripínajú na odev a tak vyjadrujú solidaritu s onkologickými pacientmi.

podrobnosti 11. 04. 2014

Ekohra a MY

V termíne od 1. do 28. marca 2014 prebiehala celoslovenská súťaž v zbieraní PET fliaš, ktorú organizovala spoločnosť Lidl pod názvom Ekohra. Hlavnou výhrou bolo multifunkčné športové ihrisko.
Ani my sme nelenili a s veľkým nadšením sme sa pustili do zbierania plastových fliaš po celom okrese Veľký Krtíš. Zapojili sa všetky triedy, každá z nich priložila ruku k dielu.

podrobnosti 28. 03. 2014

Don Quijote v Krtíši

Zatiaľ, čo sa naši maturanti mordovali s testovými otázkami zo slovenského jazyka a literatúry počas písomných maturitných skúšok, ostatní študenti si do sýtosti užili divadelné predstavenie Dona Quijote v podaní žilinského Divadla na hojdačke.
Niektorí žiaci sa dokonca stali na malú chvíľu „hercami“. V kostýmoch nám predviedli, že herecký chlebíček je náročný, ale musíme ich pochváliť, zvládli to výborne :-).

podrobnosti 18. 3. 2014

Lyžiarsky kurz

2. februára 2014 sme sa my, žiaci Gymnázia vo Veľkom Krtíši vybrali na lyžiarsky výcvik. Ráno sme si pobalili všetky veci do autobusu a vydali sme sa na cestu, ktorá trvala asi tri hodiny. Lyžiarske stredisko Krušetnica na Hornej Orave nás príjemne prekvapilo rozmanitou prírodou. Domáci nás už očakávali, pretože sme ich stálymi návštevníkmi už 6 rokov. Hneď nás aj ubytovali. Chaty, v ktorých sme bývali nám vyčarili úsmev na tvári! Na taký komfort sme doteraz na lyžiarskych zájazdoch neboli zvyknutí. Okrem toho, ubytovanie bolo len pár metrov od zjazdovky, ktorá bola výborne upravená.

podrobnosti 10. 2. 2014

Vydarené polročné prázdniny na našom gymnáziu.

V čase polročných prázdnin, v pondelok 3.2. 2014, zorganizovalo Gymnázium A.H.Škultétyho vo Veľkom Krtíši prvý ročník Športového dňa.
Podujatie bolo určené pre žiakov gymnázia a základných škôl. Žiaci si mohli zmerať sily v športových súťažiach ako je florbal, vybíjaná, stolný tenis a v turnaji v Counter Strike 1.6.

 

podrobnosti 3. 2. 2014

Vyhodnotenie 1. polrok školského roku 2013/2014

Pedagogická rada vyhodnotila 1. polrok školského roka. Prehodnotila prospech, správanie a dochádzku za uplynulé klasifikačné obdobie.

podrobnosti 23. 01. 2014

Súťaž v tvorbe vianočných kompozícií

Ako už tradične sa 16.12.2013 v spoločenskej miestnosti školy zišli žiaci školy - účastníci súťaže v tvorbe vianočných kompozícií.
Pod organizačným vedením profesoriek Kortišovej a Cibuľovej prejavili súťažiaci veľkú dávku nadania a šikovnosti. Výsledkom ich práce boli skutočne krásne kompozície.
Dňa 17.12.2013 vyvrcholila akcia vianočnými trhmi, na ktorých si mohli záujemcovia zakúpiť krásne vianočné kompozície aj iné výrobky našich šikovných žiakov.

Fotogaléria 17. 12. 2013

Deň svätého Mikuláša

Dňa 5. decembra 2013 bolo vyučovanie narušené vzácnou "návštevou". Už tradične v tento deň zavítal medzi žiakov, ale aj učiteľov Mikuláš v sprievode čerta a dvoch anjelov.

Dve veľké vrecia plné sladkostí sa do konca dňa vyprázdnili a vyčarili úsmev na detských tvárach.

 

podrobnosti 5. 12. 2013

MIKULÁŠSKE TRHY

Predvianočná nálada vládla na Gymnáziu A. H. Škultétyho od začiatku decembra a dotvárala ju príjemná tvorivá atmosféra.
Študenti niekoľko dní vopred starostlivo pripravovali rôzne výrobky. Niektorí prejavili úplnú samostatnosť, iným pomohli kamaráti, rodičia i starí rodičia.
Správne naladení a s obchodným duchom po boku sme 4. decembra 2013 otvorili už 3. ročník Mikulášskych trhov na škole.

podrobnosti 4. 12. 2013

Svetový deň boja proti AIDS

Žiaci Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši, podporili Svetový deň boja proti AIDS ( 1.12. ) svojou účasťou v aktivitách, ktoré aj tento rok zorganizovali Mgr. M. Čopová a Mgr. Z. Rábotová.
Dňa 2. decembra 2013 sa po našej škole rýchlo rozšírila atmosféra, ktorá bola spojená s rozdávaným červených stužiek na vyjadrenie podpory ľudom nakazených HIV/AIDS. V celej škole prevládala tento deň červená farba. Školské lavice boli zahalené do červena a žiaci v tento deň hrdo nosili červenú stužku na hrudi – nazvali sme ho „červený deň“.

podrobnosti 3. 12. 2013

Súťažiť sa oplatí

Riaditeľ školy Mgr. Jaroslav Horváth v spolupráci s firmou TIWA vyhlásili pre žiakov gymnázia súťaž. Išlo o zhotovenie prezentácie s témou Prečo ísť študovať do Gymnázia vo Veľkom Krtíši?
Cieľom súťaže bolo získať od žiakov podnety, návrhy na zvýšenie záujmu o štúdium na Gymnáziu Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši.
Sponzor súťaže, krtíšska pekáreň TIWA, vypísal finančnú odmenu vo výške 20 € za najlepšiu prezentáciu.

podrobnosti 28. 11. 2013

Deň v škole netradične

2. kolo - tentokrát s obľúbeným plyšákom pri príležitosti Svetového dňa detí.
Hoci sa na Slovensku sa Medzinárodný deň detí oslavuje 1. júna, Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov v roku 1954 všetkým krajinám odporučilo, aby si SVETOVÝ DEŇ DETÍ pripomínali 20. novembra. Upozorňuje na prijatie deklarácie o právach dieťaťa v roku 1959 a na prijatie Dohovoru o právach dieťaťa v roku 1989.

podrobnosti 28. 11. 2013

Deň študentstva 2013

Pri príležitosti dňa študentstva si študenti Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíší v piatok 15. 11. 2013 sprestrili svoj deň. Označili ho taktiež ako deň neformálneho vyučovania. Žiaci prišli do školy v teplákoch, na hodinách sa neskúšalo a na celej škole panovala dobrá nálada.
Trieda Septima, ktorá mala najväčší percentuálny počet žiakov v teplákoch, vyhrala sladkú odmenu.

podrobnosti 20. 11. 2013

Študentská kvapka krvi

Osem statočných študentov sa 14. 11. 2013 v skorých, ranných hodinách zúčastnilo Študentskej kvapky krvi.
Chcelo to veľkú dávku odvahy a odhodlania. Všetok strach sa však rozplynul potom, ako nás privítal ústretový a príjemný zdravotný personál.

podrobnosti 14. 11. 2013

AKO SME SI SKRÁŠLILI TRIEDU

Dňa 23. októbra sa mamičky žiakov SEKUNDY rozhodli upraviť a skrášliť triedu pre svoje deti.
Neváhali ani chvíľku a nakúpili farby, nástenky, obrusy, kvetináče a rôzne ďalšie drobnosti, ktorými doladili celkovú výzdobu triedy.
Zavolali maliarov a cez jesenné prázdniny to všetko zrealizovali. Maliari nám vymaľovali triedu a dali do poriadku tabuľu. Po skončení všetkých prác prišli poupratovať a pozmývať.
Trieda je vymaľovaná v odtieňoch zelenej v kombinácii s bielou. Zelená farba je vnímaná ako veľmi pozitívna, optimistická a ukľudňujúca – tak nám už len ostáva dúfať a veriť, že sa to odrazí aj v celkových výsledkoch triedy.
Naša veľká vďaka patrí pani Ficekovej, Sokolovej a Vrškovej, ktoré sa podieľali na celej realizácii skrášlenia našej triedy.

Fotogaléria 14. 11. 2013

Imatrikulácie

V piatok 25. októbra vstúpili žiačky a žiaci 1. ročníka, pasovaní našimi druhákmi, oficiálne do cechu študentského.
Celý vyučovací deň sa niesol v slávnostnom duchu. Hneď na prvej hodine boli „označení" podľa zvyku a takto identifikovaní prečkali v školských laviciach celý vyučovací deň. Po jeho skončení ich čakal oficiálny program, v ktorom zohrávali hlavnú úlohu.
Druháci nenechali nič na náhodu a pripravili pre mladých spolužiakov množstvo zábavných úloh, ktorými si vykúpili vstupenku do študentského stavu. Dúfame, že štyri roky, ktoré strávia na našej škole, sa budú niesť v príjemnej atmosfére humoru, ale aj povinností, ktoré študentský život prináša.
Milí prváci, prajeme Vám, nech sú to štyri roky, na ktoré budete dlho spomínať.

Fotogaléria 25. 10. 2013

Gaudeamus 2013

Dňa 16. októbra 2013 žiaci III.A triedy, oktávy, septimy a IV.AB triedy nášho gymnázia navštívili výstavisko Agrokomplex Nitra, kde sa konal I. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus 2013. Veľtrh bol určený pre žiakov tretích a končiacich ročníkov stredných škôl.
Prezentovalo sa tu 180 fakúlt z 35 univerzít a vysokých škôl, ktoré predstavili záujemcom možnosti vysokoškolského štúdia vo viac ako 2500 študijných programoch.

podrobnosti 18. 10. 2013

Svetový deň úsmevu

V rámci projektu Škola podporujúca zdravie sme si začiatkom októbra pripomenuli Svetový deň úsmevu. Ako ináč - s ÚSMEVOM. Oslavuje sa od roku 1999. Iniciátorom tejto myšlienky bol Harvey Ball, ktorý v roku 1963 vytvoril "smajlíka".

podrobnosti 12. 10. 2013

Noc výskumníkov

Žiaci nižších ročníkov osemročného gymnázia – sekundy, tercie, kvarty sa zúčastnili Festivalu vedy – Noc výskumníkov, ktorý sa konal 27. septembra 2013, už po siedmykrát, v piatich mestách SR.
Cieľom tohto festivalu je snaha slovenskej verejnosti priblížiť tie najzaujímavejšie výsledky slovenskej vedy a osobnosti, ktoré sa vďaka svojmu výskumu presadili aj za hranicami nášho štátu.

podrobnosti 3. 10. 2013

8. ročník - DNI NEZÁBUDIEK 2013

Modrý kvietok nezábudky je symbolickým vyjadrením krehkosti duševného zdravia a výzva ľudí NEZABÚDAŤ, že bez duševného zdravia nemôže existovať ani dobré fyzické zdravie, lebo sa navzájom ovplyvňujú.
Aj v tomto duchu priložilo ruku k dielu 18 študentov ( 3. A, 3. B a septimy ) Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši, ktorí v úlohe dobrovoľníkov vykročili 24. septembra 2013 do ulíc nášho mesta.

podrobnosti 25. 09. 2013

Kurz na ochranu života a zdravia – človeka a prírody

Študenti 3.A , 3. B a septimy absolvovali v mesiaci september Kurz na ochranu života a zdravia – človeka a prírody vo Vysokých Tatrách. Kurz sa konal 16. – 20 septembra 2013 a ubytovaní boli, tak ako aj v predchádzajúcich rokoch v  zariadení Škola v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej.

podrobnosti 25. 09. 2013

Otvorenie školského roka 2013/2014

2.septembra 2013 sa študenti a učitelia našej školy po prázdninách znovu vrátili do svojich tried.

Slávnostné otvorenie školského roku sa uskutočnilo na školskom dvore. Po štátnej hymne a príhovore ministra školstva študentov a učiteľov privítal s novom školskom roku riaditeľ školy Mgr. Jaroslav Horváth

Fotogaléria 03. 09. 2013