Objednávanie stravy cez internet

V snahe čo najviac vyhovieť prianiam stravníkov ponúka školská jedáleň tri jedlá.

Objednávanie jedál je možné cez web aplikáciu školskej jedálne dostupnú pomocou odkazu na www stránke školy, alebo na adrese http://jedalen.ikelp.sk.

Do aplikácie sa stravníci prihlásia zadaním prihlasovacieho mena v tvare meno.priezvisko@gahsvk.edu.sk. Meno a priezvisko píšte malými písmenami bez diakritiky. Prednastavené heslo sa žiaci dozvedia od svojich triednych učiteľov. Je dôležité po prvom prihlásení zmeniť prednastavené heslo!

Postup prihlásenia sa a zmena hesla:

Na stránke http://jedalen.ikelp.sk do prihlasovacieho okna zadajte meno a heslo podľa vyššie uvedených pravidiel a potvrďte kiknutím na tlačidlo "Prihlásiť"

Po prihlásení prejdite do sekcie "Profil"

V zobrazenom dialógovom okne zadajte nové heslo:

  1. Kliknutím na tlačidlo "Povoliť zmenu hesla" (1) sprístupníte položky pre zadanie hesla
  2. Do položiek "Nové heslo:" a "Potvrďte nové heslo" napíšte vaše nové heslo (2)
  3. Kliknutím na tlačidlo "Uložiť" uložte svoje nové heslo (3)

V prípade problémov s prvým prihlásením, alebo so zmenou hesla kontaktujte vedúceho školskej jedálne.

Na začiatku každého mesiaca systém objedná pre každého stravíka na každý deň jedlo s číslom 1. Ak túto objednávku nechcete meniť, nie je potrebná žiadna akcia.

Ak sa chcete v niektorý deň odhlásiť z obedu, alebo objednať si iné jedlo, urobíte tak v sekcii "Objednávanie"

Ikona (1) označuje aktuálne objednané jedlo
Ak chcete odhlásiť jedlo kliknite na ikonu (2)
Ak si chcete objednať iné jedlo, kliknite na ikonu (3) vľavo od čísla jedla, ktoré si chcete obhednať