Konzultačné hodiny učiteľov

 

Meno a priezvisko Deň Čas
PaedDr. Pavel Antolov streda od 750 do 835
PhDr. Miroslava Babicová pondelok od 1335 do 1420
Mgr. Erika Bodžárová streda od 1425 do 1510
Mgr. Iveta Bozová streda od 1400 do 1500
Mgr. Lívia Cibuľová utorok od 1245 do 1330
Mgr. Miroslava Čopová pondelok od 1425 do 1510
Mgr. Martina Demeterová štvrtok od 1335 do 1420
Mgr. Ivana Drdošová streda od 700 do 745
Mgr. Božena Horváthová štvrtok od 840 do 925
Mgr. Miroslava Hrubčová pondelok od 1400 do 1500
Mgr. Pavel Chorvát pondelok od 1335 do 1420
Mgr. Veronika Kollárová pondelok od 1245 do 1330
Mgr. Branislav Kortiš utorok od 1315 do 1400
RNDr. Darina Kortišová pondelok od 1420 do 1510
Mgr. Zuzana Matejkinová streda od 1220 do 1305
Ing. Jozef Meliško švrtok od 1330 do 1415
Ing. Sylvia Melišková pondelok od 1335 do 1420
PaedDr. Dagmar Pastorková piatok od 1420 do 1510
Mgr. Miroslav Sokol piatok od 1425 do 1510
Ing. Alžbeta Šišková pondelok od 1330 do 1415