Krúžková činnosť

 

Záujmový krúžok Vedúci krúžku
Krúžok regionálnej histórie PaedDr. Pavel Antolov
Krúžok sieťových technológii CISCO Ing. Jozef Meliško
Turistický krúžok - ekohliadka Mgr. Miroslava Čopová
Matematika prevažne vážne Ing. Alžbeta Šišková
Chemický krúžok Mgr. Ivana Drdošová
Futbalový krúžok Mgr. Branislav Kortiš
Florbalový krúžok Mgr. Branislav Kortiš
Matematika plus Mgr. Božena Horváthová
Volejbalový krúžok RNDr. Darina Kortišová
Školský časopis Mgr. Martina Demeterová
Fyzikálny krúžok Ing. Sylvia Melišková
Žiacka školská rada Mgr. Zuzana Matejkinová
Zdravý spôsob života Mgr. Miroslava Čopová
Športové hry Mgr. Miroslav Sokol
Rozhlasový krúžok Mgr. Veronika Kollárová
Príprava deviatakov na testovanie Ing. Alžbeta Šišková