Rada rodičov v školskom roku 2017/2018

>
 Zloženie Rady rodičov
Petra Gerbáčová prima
Mgr. Adriena Cuperová sekunda
Monika Čemanová tercia
Ing. Laura Virágovákvarta
--------------------kvinta
Aneta Ficeková sexta
--------------------- septima
Ing. Ladislav Benyovics oktáva
Ing. Henrich HúšťavaI.A
Silvia PrelovskáI.B
Ľubomír ZúbekII.A
JUDr. Iveta ŠkerlecováIII.A
Ing. Žofia PüšpökyováIII.B
Bc. Zuzana PavlovováIV.A
Zuzana BarjakováIV.B