Žiacka školská rada

   Zloženie žiackej školskej rady:
príma Tamara Čopová, Korina Ďuricová
sekunda Alexandra Hudecová, Valentína Mižúrová
tercia Linda Cuperová, Jakub Rastislav Bajo
kvarta Leonard Babic, Pavel Košík
kvinta Samuel Adam
septima Rebeca Ficeková, Oliver Kukolík - podpredseda žšr
I.A
Dávid Petrežél
II.A
Alexandra Rimóciová
II.B
Erika Ivaničová, Viktória Barjaková
III.A
Armand Majer - predseda žšr
IV.A Jerguš Ragač
IV.B Vanesa Cirbusová