Povinné zverejňovanie

Na základe novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 NR SR s účinnosťou od 1. januára 2011, Gymnázium A. H. Škultétyho Veľký Krtíš povinne zverejňuje nižšie uvedené dokumenty.